Główne menu

Inf. prasowa
Metabolizm alkoholu – kiedy znikną objawy upojenia?

Efekty spożycia alkoholu pojawiają się niedługo po jego wypiciu. Alkohol po przedostaniu się z żołądka do jelita cienkiego zaczyna być wchłaniany do krwioobiegu i rozprowadzany po organizmie. W zależności od ilości przyjęcia alkoholu objawy upojenia ustępują w różnym tempie.

Wpływ alkoholu na organizm

Tempo wchłaniania i metabolizm alkoholu uwarunkowane są wieloma czynnikami, od których zależy czas pojawienia się objawów upojenia. Należą do nich m.in. prędkość przesuwania się treści pokarmowych z żołądka do jelit, zawartość tłuszczów w pożywieniu, ilość wypitego alkoholu, predyspozycje genetyczne czy ogólny stan zdrowia osoby pijącej. Maksymalne stężenie spożytego alkoholu etylowego we krwi następuje po upływie blisko godziny od chwili jego spożycia, jednak działanie wysokoprocentowych napojów następuje niedługo po jego wypiciu.

Alkohol działa niekorzystnie na układ krążenia i oddychania oraz układ pokarmowy. Szczególnie warunkuje pracę wątroby i trzustki. Ponadto znacznie zaburza psychikę oraz funkcjonowanie układu nerwowego, zakłócając w pierwszej kolejności logiczne i abstrakcyjne myślenie oraz rozumowanie. Upośledzona zostaje uczuciowość wyższa, czyli poczucie empatii czy więzi międzyludzkich, a pobudzone zostają zachowania prymitywne i różnorodne popędy niższego rzędu. Dochodzi także do zahamowania mechanizmów samokontroli, co nierzadko wiąże się z gwałtownymi zmianami nastroju. 

Na początku upojenia pojawia się pozorne pobudzenie czynności organizmu, jednak w miarę postępu przyjmowania dawki dochodzi do zaburzeń równowagi i obniżenia sprawności koordynacji wzrokowo-ruchowej, zostaje osłabiony refleks oraz ocena własnych możliwości psychofizycznych. Następuje obniżenie progu bólu, spadek sprawności intelektualnej, drażliwość, zachowania agresywne i depresyjne oraz wiele objawów somatycznych dotyczących pracy serca czy oddechu. Chroniczne picie tylko wzmaga szkodliwe działanie alkoholu. 

W zależności od ilości przyjętego alkoholu objawy upojenia ustępują w różnym tempie. Szybkim sposobem na oszacowanie promili we krwi oraz czasu ustąpienia efektów spożycia alkoholu jest specjalistyczne narzędzie dostępne online na stronie: https://www.medme.pl/kalkulatory/alkohol.

Metabolizm alkoholu – jak dochodzi do pojawienia się objawów upojenia

Absorpcja alkoholu rozpoczyna się już w jamie ustnej. Tylko kwadrans wystarczy, aby można było go wykryć we krwi. Po ustabilizowaniu się stężenia alkoholu w tkankach następują liczne procesy jego usuwania z ustroju. Właściwy i najbardziej intensywny proces metabolizowania alkoholu zaczyna się, kiedy ten zostanie przetransportowany do wątroby z krwioobiegiem. Tam rozpoczyna się właściwy mechanizm jego usuwania z organizmu za sprawą uwalniania enzymów, czyli substancji chemicznych rozkładających alkohol w inne związki o mniej toksycznym charakterze. Wątroba, wydzielając m.in. biokatalizator zwany dehydrogenazą alkoholową (ADH), metabolizuje alkohol do poziomu aldehydu octowego, blisko 30 razy bardziej toksycznej substancji niż sam alkohol etylowy, a w miarę upływu czasu zmienia go do nietoksycznego octanu, dwutlenku węgla i wody. 

Nieprzetworzona przez narządy układu pokarmowego ilość alkoholu trafia do serca, a stamtąd m.in. do płuc, co umożliwia dokonanie pomiaru na zawartość promili w wydychanym powietrzu za pomocą powszechnie dostępnych alkomatów. Płuca mogą wydalić z organizmu ok. 10% spożytego alkoholu. Rozprzestrzenia się on również do pozostałych organów, w tym do mózgu. Tam sieje spustoszenie – hamuje rozwój komórek nerwowych i zdolność tworzenia nowych połączeń nerwowych w sieci. Alkohol krąży po ustroju tak długo, aż w całości nie zostanie wydalony z organizmu. Jest obecny nawet wtedy, kiedy osoba spożywająca go nie zauważa wyraźnych oznak upojenia. Jednym z takich zjawisk jest powszechnie znany kac, czyli zły stan psychofizyczny wywołany spożyciem alkoholu i reaktywnością aldehydu octowego czy dehydratacją tkanki mózgowej. Nierzadko kilka godzin snu nie wystarcza, aby wrócić do pełnej sprawności.

Czynniki warunkujące tempo metabolizm alkoholu

Tempo gromadzenia się i zalegania w organizmie alkoholu oraz czas obciążających dolegliwości związanych z jego spożyciem można świadomie kontrolować w pewnym stopniu, choć nierzadko osoba pijąca nie ma na to wpływu. Do czynników warunkujących tempo wchłaniania się i metabolizm alkoholu należy m.in. płeć. U kobiet proces metabolizmu przebiega inaczej niż u mężczyzn. Przy tej samej ilości spożytego alkoholu jego poziom we krwi u kobiet jest wyższy. Zjawisko wynika z mniejszej ilości wody w ich organizmach oraz niższej aktywności enzymu ADH. Ponadto są one bardziej podatne na poalkoholowe uszkodzenia wątroby i mózgu czy innych narządów. Natomiast jednym z czynników warunkujących metabolizm, który można świadomie kontrolować, jest obecność i rodzaj pożywienia. Wchłanianie i rozkład spożytego alkoholu w dużej mierze zależy od tego, w jakim tempie treść żołądka przedostaje się do jelit. Alkohol najdłużej wchłania się i rozprowadza w organizmie po posiłku bogatym w tłuszcz, węglowodany i białko. Z kolei skutki alkoholu najszybciej można zauważyć podczas picia na czczo lub na tzw. pusty żołądek.

Skutki spożywania alkoholu

Metabolizm alkoholu przebiega u wszystkich według tego samego schematu, jednak warto pamiętać, że tempo pozbywania się promili z ustroju zależy od wielu indywidualnych zmiennych. Skutki upojenia widoczne są nie tylko w zachowaniu czy wydajności pracy narządów wewnętrznych. Jednym z efektów upajania jest zmiana wagi ciała. Mimo że alkohol jest wysokokalorycznym produktem, osobom pijącym nie grozi przyrost masy ciała. Zdarza się natomiast często, że, nadużywając alkoholu, chudną.

Zostaw komentarz

Możesz użyć HTML tagów i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>